<p style="text-align: justify;"><strong>KTNT - Trong hai ngày 20 và 21/4/2016, tại Yogyakarta, Indonesia, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Indonesia (IDIC) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác song phương nhằm tạo cơ sở vững chắc về phát triển sâu rộng quan hệ giữa hai tổ chức.</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>[IMG]/data/data/diepbachle/2016/Thang05/2/2/BHTG.jpg[/IMG]</strong></p><p style="text-align: justify;">Bản ghi nhớ khẳng định mục tiêu chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống BHTG mỗi nước, từ đó đóng góp chung vào hoạt động của Hiệp hội BHTG Quốc tế (IADI). Các lĩnh vực hợp tác bao gồm: chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện hoạt động nghiên cứu chung và hỗ trợ vấn đề xuyên quốc gia trong khuôn khổ cho phép của luật pháp và quy định của mỗi tổ chức.</p><p style="text-align: justify;">Bản ghi nhớ một lần nữa khẳng định mong muốn của BHTGVN trong việc thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế nhằm phục vụ nghiên cứu ứng dụng và học tập kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.</p><p style="text-align: justify;">Trước khi ký Bản ghi nhớ hợp tác chính thức, BHTGVN và IDIC đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả: trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực BHTG nhằm phát triển hệ thống BHTG hiệu quả ở mỗi nước.</p><p style="text-align: justify;">Hai tổ chức cũng đã tham dự các buổi họp song phương nhằm trao đổi và thảo luận kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm đối với các vấn đề về BHTG hai bên cùng quan tâm: cách thức chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trong mạng an toàn tài chính, phương pháp thu thập thông tin từ các tổ chức tham gia BHTG, vấn đề hợp tác xuyên biên giới. Đặc biệt, hai bên đã thảo luận về kế hoạch hợp tác thiết thực trong thời gian tới như: tổ chức các cuộc hội thảo, thực hiện nghiên cứu chung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hai bên nói riêng và hoạt động BHTG quốc tế nói chung.</p><p style="text-align: right;"><strong>P.V</strong></p>
Theo kinhtenongthon.com.vn